HPSC

HPSC (High Performance Stability Control)  jest to system, który podnosi bezpieczeństwo oraz komfort obsługi żurawia. Jest to system kontroli stateczności, który przelicza i określa zakres roboczy, udźwigi i stateczność żurawia. Dla dowolnej konfiguracji podparcia żurawia każdorazowo wyznacza aktualną charakterystykę udźwigu w pełnym zakresie obrotu. Dzięki HPSC użytkownik może w warunkach ograniczonej ilości miejsca dowolnie rozstawić podpory i mieć pewność, że może bezpiecznie pracować bez ryzyka utraty stateczności. Przetwarzanie danych następuje w sposób płynny, a udźwigi żurawia dopasowane są optymalnie i bezstopniowo.

HPSC-Plus LOAD: WIĘKSZY WYSIĘG DZIĘKI MONITOROWANIU STANU ZAŁADOWANIA POJAZDU

HPSC-Plus LOAD jest kluczowym modułem w innowacyjnym systemie firmy Palfinger, którego zadaniem jest optymalizacja sterowania stabilizacją HPSC.

HPSC-Plus Load monitoruje nachylenie pojazdu oraz reaguje na stan załadowania pojazdu i na podstawie pochylenia pojazdu z żurawiem oblicza maksymalny limit obciążenia odpowiedni dla danej sytuacji. Oznacza to, że wysięg żurawia i tym samym jego wydajność, można zoptymalizować w zależności od wielkości ładunku.

Moduł HPSC-Plus LOAD można instalować we wszystkich urządzeniach Serii SH i TEC 7. Ze względów technicznych warunkiem stosowania modułu jest korzystanie ze zdalnego sterowania Paltronic 150 lub PALcom P7.

2 najnowsze moduły to HPSC-Plus Geom oraz HPSC-Plus FSTAB.

HPSC-Plus GEOM: WIĘKSZY UDŹWIG DZIĘKI MONITOROWANIU DŁUGOŚCI WYSIĘGNIKA

Moduł HPSC- Plus  GEOM współpracujący z systemem BEM, dostępny jest dla żurawi serii TEC7. Moduł ten precyzyjnie oblicza aktualne położenie środka ciężkości układu wysięgnika. Jest to możliwe dzięki systemowi BEM pomiaru długości wysięgnika żurawia oraz bociana,

W przypadku niepełnego rozsunięcia wysięgnika, jego środek ciężkości zbliża się do kolumny żurawia, zmniejszając tym samym moment wywrotu. Uzyskiwana w ten sposób rezerwa stateczności jest wykorzystywana do podniesienia wartości granicznej momentu podnoszenia.

Moduł HPSC-Plus GEOM jest szczególnie użyteczny podczas pracy w trudnych warunkach ograniczonej przestrzeni i niepełnego rozsunięcia wysięgnika.

HPSC-Plus FSTAB: ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI POMIAROWI SIŁ W PODPORACH

Siły generowane przez żuraw przenoszone są na podłoże za pośrednictwem podpór.

Ochronę przed ich przeciążeniem zapewnia system HPSC wyliczający obciążenia graniczne.
Zależnie od konfiguracji pojazdu, rzeczywiste siły w podporach mogą znacząco różnić się od wartości obliczeniowych.

Przykładowo, w żurawiach z podporami dodatkowymi siły przenoszone na podłoże rozkładają się na większą liczbę podpór, zaś sztywna rama pomocnicza sprzyja ich bardziej równomiernym obciążeniom.

System FSTAB za pomocą czujników ciśnienia w cylindrach podpór, mierzy aktualne siły rzeczywiste, które porównuje z siłami obliczeniowymi. Jeśli pojawia się różnica między ich wartościami – obciążenie graniczne może zostać podniesione.

System FSTAB może zwiększyć wydajność żurawia w przypadku pojazdów posiadających podpory dodatkowe oraz ramę o dużej sztywności skrętnej, w zastosowaniach wymagających dużego balastu przy małej szerokości podparcia i podnoszeniu ciężkich ładunków obok pojazdu.

FSTAB dostępny jest w opcji dla żurawi serii TEC7 oraz większości żurawi serii SH.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.