POLITYKA JAKOŚCI I CERTYFIKATY

Polityka jakości spółki GRACO Sp. z o.o.

Nadrzędnym celem działalności spółki „GRACO” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest spełnienie wymagań i oczekiwań jej Klientów, a dzięki temu zadowolenie Klientów z  produktów i usług dostarczanych przez spółkę.

Cel ten osiągamy poprzez:

a) zrozumienie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych Klientów;

b) dostarczanie usług oraz wyrobów:

– niezawodnych i bezpiecznych dla użytkowników,

– o najwyższych walorach użytkowych, jakościowych i estetycznych,

– po konkurencyjnej cenie,

– w umownym terminie;

c) spełnienie przepisów prawnych oraz potwierdzanie zgodności oferowanych wyrobów i usług z odpowiednimi przepisami oraz normami;

d) ciągłe podnoszenie poziomu obsługi naszych Klientów;

e) systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie pracowników spółki;

f) współpracę z kwalifikowanymi dostawcami wyrobów i usług.

Zarząd Spółki zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością oraz deklaruje, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana i przestrzegana przez wszystkich pracowników, co daje gwarancję osiągnięcia zaplanowanych celów oraz przyczynia się do trwałego powodzenia przedsiębiorstwa.

CERTYFIKATY GRACO Sp. z o.o.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

W 2005 roku nasza firma otrzymała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN- EN ISO 9001:2009 i od tego czasu co roku poddaje się audytowi jednostki certyfikowanej.

UPRAWNIENIA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

W roku 2004 firma Graco uzyskała uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do napraw i modernizacji żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi samojezdnych, dźwigników, podestów ruchomych. Uprawnienia zostały rozszerzone i uaktualnione w roku 2014.

UPRAWNIENIA TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

W roku 2015 firma Graco uzyskała uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego do modernizacji i napraw kolejowych żurawi i podestów roboczych.

BADANIA TYPU WE

Pojazdy skompletowane i wyposażone w żurawie hydrauliczne z koszami roboczymi, przeznaczonymi do wykonywania prac na wysokości, są poddawane badaniom przez jednostki notyfikowane i posiadają świadectwa zgodności typu WE.

ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI WE TYPU POJAZDU

Kompletne samochody ciężarowe budowane w krótkich seriach w zakładach produkcyjnych Graco są poddawane badaniom homologacyjnym w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) i posiadają świadectwa homologacyjne lub dopuszczenia jednostkowe Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).

WIARYGODNOŚĆ BIZNESOWA

Firma Dun & Bradstreet wyróżniła naszą firmę „Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej” za najwyższą ocenę stabilności firmy według D&B Poland w roku 2009.