KOLEJOWE ŻURAWIE, RUCHOME PODESTY ROBOCZE I KOREKTORY SIECI

Systemy kolejowe PALFINGER są bezkompromisowo zaprojektowane do zastosowań kolejowych. Ścisła współpraca z producentami pojazdów kolejowych  skutkuje wytworzeniem urządzeń,  idealnie dopasowanych   do pojazdu , zapewniając w ten sposób optymalne możliwości roboczego zastosowania pojazdu o niezrównanych funkcjach. Optymalną wydajność uzyskuje się, gdy kilka różnych urządzeń  kolejowych PALFINGER jest używanych  w połączeniu ze sobą na jednym pojeździe. Oznacza to na przykład, że podczas instalacji i konserwacji napowietrznych przewodów sieci trakcyjnej  można łatwo, szybko i bezpiecznie dotrzeć do wszystkich stanowisk pracy.

Dzięki zastosowaniu korektora położenia sieci trakcyjnej , który jest  zdalnie sterowany z  ruchomego podestu roboczego, można jednocześnie odciążyć punkty zakotwiczenia przewodu jezdnego i liny nośnej, a także wykonać prace  przy izolatorach i wspornikach montażowych. Jeśli dodatkowo użyty zostanie  żuraw, nawet najcięższe komponenty, takie jak słupy sieci trakcyjnej  lub napinacze automatyczne, można zainstalować lub wymienić w rekordowo krótkim czasie.

Rozwiązania systemowe obejmują szereg opcjonalnie dopasowanych jednostek urządzeń kolejowych Palfinger.

ŻURAWIE KOLEJOWE PKR

Rosnące wymagania dotyczące dokładności wykonania sieci jezdnych na trasach szybkiego ruchu wykluczają możliwość kolizji wysięgnika żurawia z napowietrznym przewodem jezdnym.  Rodzi to potrzebę zastosowania nowej koncepcji budowy maszyn zdolnych do wydajnej pracy nawet przy najkrótszych przerwach między przejazdami pociągów, a także bez blokowania sąsiedniego toru.

Żurawie kolejowe PKR doskonale spełniają te oczekiwania.

Żurawie kolejowe PALFINGER PKR to:

 • optymalna koncepcja żurawia do prac pod napowietrznymi przewodami jezdnymi
 • duża siła we wszystkich pozycjach roboczych dzięki sprawdzonemu systemowi PALFINGER Power Link®
 • szczególna wytrzymałość konieczna do prac na dużych pochyleniach toru
 • optymalne przystosowanie do wszelkich zadań wymagających użycia wyposażenia opcjonalnego
 • niezwykła wszechstronność dzięki bogatemu wyposażeniu dodatkowemu
 • wysoka wydajność dzięki dużym prędkościom roboczym

ŻURAWIE KOLEJOWE PALFINGER

Trasy o dużym natężeniu ruchu wymagają ciągłych prac budowlanych i konserwacyjnych. Sprawna manipulacja materiałami budowlanymi i ciężkimi elementami wyposażenia możliwa jest tylko przy użyciu wszechstronnych i mocnych pojazdów.

Żurawie kolejowe PALFINGER znacznie poszerzają zakres zastosowań tych pojazdów. Wnoszą one duży wkład w mechanizację procedur roboczych, co jest absolutnie niezbędne ze względu na rosnącą presję kosztową.

Dalsze przykłady ich wszechstronności zastosowań:

 • z hakiem ładunkowym
 • z chwytakiem do podkładów
 • z nożycami
 • z piłą do gałęzi
 • z chwytakami do szyn
 • z urządzeniem do mulczowania
 • z wciągarką linową
 • z koszem roboczym
 • z chwytakiem dwuszczękowym

KOLEJOWE PODESTY ROBOCZE

Innowacje i doskonała znajomość potrzeb, znajdują odzwierciedlenie w konstrukcji wszechstronnych podestów roboczych PALFINGER Railway. Ułatwiają one szybkie i wydajne prace naprawcze i konserwacyjne. Zapewniają również bezpieczny dostęp do wszystkich miejsc w sieci jezdnej i sieci energetycznej.

Podesty kolejowe PALFINGER oferują:

 • maksymalne bezpieczeństwo pracy
 • najwyższą wydajność
 • maksymalny komfort pracy
 • optymalny dostęp do wszystkich punktów sieci trakcyjnej i sieci energetycznej
 • duży zakres roboczy, w niektórych modelach znacznie poniżej poziomu toru
 • wyjątkowo dużą nośność kosza
 • szczególnie mocne mechanizmy obrotu do pracy na dużych pochyleniach łuków toru i pod działaniem dodatkowych sił poziomych
 • szeroką gamę opcjonalnego wyposażenia do specjalnych zadań

WYPORNICE SIECI TRAKCYJNEJ

Wypornice firmy PALFINGER do przewodów jezdnych i lin nośnych są szczególnie cenione przez użytkowników. Urządzenia te posiadają dwa oddzielne, zdalnie sterowane ramiona manipulacyjne, które mogą przenosić wszystkie siły poziome i pionowe powstające w sieci trakcyjnej.

Wypornice firmy PALFINGER do przewodów jezdnych i lin nośnych oferują:

 • dokładny i jednoczesny montaż wstępnie naprężonych przewodów jezdnych i lin nośnych
 • maksymalną wydajność przy wymianie izolatorów i wsporników montażowych bez zmiany naprężenia lub dokładności biegu sieci trakcyjnej
 • możliwość operowania z milimetrową precyzją dzięki proporcjonalnemu sterowaniu radiowemu

RUCHOME PODESTY ROBOCZE DO INSPEKCJI MOSTÓW

Podesty do inspekcji mostów firmy PALFINGER od wielu lat są z powodzeniem stosowane w wielu pojazdach szynowych, dwudrogowych i drogowych. Wyróżniają się szczególnie dużym zasięgiem roboczym zarówno powyżej, jak i poniżej poziomu toru.

Kosze podestów mogą posiadać doprowadzenie energii elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej, dzięki czemu jednostki te mogą być również wykorzystywane do pobierania próbek materiałów i wykonywania prostych prac naprawczych.

Podesty do inspekcji mostów PALFINGER oferują:

 • duży zasięg działania
 • wysoki komfort pracy
 • maksymalne bezpieczeństwo użytkowania
 • krótki czas rozkładania do pracy i składania do transportu
 • pełną przejezdność podczas inspekcji bez podpór stabilizujących
 • optymalny stosunek masy do wydajności