Dążeniem firmy PALFINGER jest rozwijanie technologii zapewniającej bezpieczną, wydajną i precyzyjną pracę. Rezultatem jest Smart Control – system, który rewolucjonizuje pracę żurawiem PALFINGER.

Operowanie żurawiem (HDS) jest pracą wymagającą dużej koncentracji. Bezpieczeństwo, precyzja i wydajność mają kluczowe znaczenie. Praca operatora dźwigu jest więc nie tylko wymagająca, ale wiąże się również z dużą odpowiedzialnością. Smart Control nie zastąpi poczucia odpowiedzialności i koncentracji, ale sprawia, że praca jest łatwiejsza, szybsza i bezpieczniejsza. 

NOWY INTELIGENTNY SYSTEM STEROWANIA ŻURAWIEM PALFINGER

Ruchy żurawia PALFINGER w poziomie lub w pionie wykonywane jednym ruchem dźwigni.

CZYM JEST SMART CONTROL?

Smart Control (SC) jest nowym intuicyjnym systemem operowania żurawiem PALFINGER przez sterowanie tylko końcówką żurawia zamiast tradycyjnego sterowania pojedynczymi funkcjami.

Przez wychylenie tylko jednej dźwigni można przesuwać końcówkę żurawia w poziomie lub w pionie.

Jednoczesne wychylenie dźwigni krzyżowej w dwóch kierunkach: poziomo (X) oraz pionowo (Y) umożliwia ruchy ukośne oraz dowolne krzywe w przestrzeni. 

Ruch obrotu żurawia PALFINGER sterowany jest w sposób konwencjonalny.

SMART CONTROL – ŻURAW I OPERATOR STAJĄ SIE JEDNOŚCIA

Nowy intuicyjny system sterowania sprawia, że ​​żuraw PALFINGER jest bardziej inteligentny. 

Smart Control przemieszcza końcówkę żurawia PALFINGER dokładnie tam, dokąd chcesz, dzięki intuicyjnemu sposobowi sterowania żuraw (HDS) i operator stają się jednością – operator koncentruje się na pozycji docelowej, a żuraw precyzyjnie wykonuje ruch.

KORZYŚCI, JAKIE DAJE SMART CONTROL:

Smart Control ułatwia operowanie żurawiem Palfinger: 

– intuicyjne sterowanie końcówką żurawia

– szybsze, precyzyjne sterowanie umożliwia wykonywanie większej liczby operacji w ciągu dnia 

– ogólne odciążenie operatora żurawia – duży komfort pracy

– zmniejszenie ryzyka uszkodzenia żurawia lub ładunku 

Jest też bardziej efektywny szczególnie w zastosowaniach wymagających ruchów liniowych:

– precyzyjne pozycjonowanie ciężkich maszyn lub szklanych fasad

– pionowe podnoszenie kontenerów podpodłogowych

– równomierne poziome rozkładanie materiałów sypkich za pomocą chwytaka 

– stosowania świdra ziemnego 

– wykonywanie prac przez drzwi i okna 

– załadunek i rozładunek pojazdów z towarami na paletach

SMART CONTROL – JAK TO DZIAŁA?

Pracując żurawiem PALFINGER wyposażonym w Smart Control, operator nie myśli w kategoriach tradycyjnych komend sterujących: 

ramię główne – góra /dół;
ramię zginane – góra/dół; 
sekcje wysuwne – wysuw/chowanie, 

ponieważ wszystko to przejmuje SMART CONTROL. 

Podczas gdy operator wychylając dźwignię wyznacza jedynie kierunek ruchu końcówki żurawia PALFINGER, elektronika (Paltronic) łączy w tle niezbędne ruchy żurawia, aby uzyskać liniowy ruch w zadanym kierunku. Dzięki ruchowi dźwigni krzyżowej (joysticka) lub dwóch dźwigni liniowych -zależnie od rodzaju konsoli, możliwe są również ruchy ukośne i dowolne krzywe w przestrzeni.

Sterowanie obrotem żurawia PALFINGER odbywa się w sposób konwencjonalny. 

Jeżeli żuraw PALFINGER wyposażony jest w HPSC-Plus LOAD, a zatem również w czujnik nachylenia, ewentualne pochylenie pojazdu będzie uwzględniane przez Smart Control. Oznacza to, że ruchy poziome i pionowe (co oznacza brak wpływu na obrót) zostaną skorygowane. 

Również ugięcie układu ramion żurawia jest obliczane przez PALTRONIC i kompensowane.

FLOW SHARING jako podstawa prawidłowego działania Smart Control

Flow Sharing to innowacyjny, elektronicznie sterowany dzielnik przepływu oleju hydraulicznego. Umożliwia on dokładne kontrolowanie jednocześnie wykonywanych funkcji przez dostarczanie do wszystkich siłowników wystarczających ilości oleju. Dzięki temu ruch żurawia odbywa się płynnie, bez zatrzymań.  

SMART CONTROL – AKTYWACJA

Smart Control jest gotowy do użycia w dowolnym czasie i miejscu. Kalibracja nie jest konieczna.

Ale jak uruchomić Smart Control? 

System aktywuje się w menu Assistance PALcom P7, przesuwając suwak ON/OFF do pozycji ON, a następnie potwierdzając zapytanie bezpieczeństwa przyciskiem OK.

Po aktywacji Smart Control, na końcówce żurawia i na pasku stanu na wyświetlaczu pojawia się odpowiednia ikona.

Aktywacja Smart Control w menu Assistance konsoli sterowania radiowego Palcom P7

Po aktywacji Smart Control można rozpocząć sterowanie przez wychylanie dźwigni krzyżowej lub dwóch dźwigni liniowych – w zależności od rodzaju konsoli PALCOM P7.

SMART CONTROL – TO OPCJA, NIE KONIECZNOŚĆ

Smart Control chce pomóc, ale czasami nie potrzebujesz pomocy. Operator może w każdej chwili wyłączyć system i sterować żurawiem w sposób konwencjonalny. 

W dowolnym momencie można również przejąć sterowanie Smart Control przez wciśnięcie przycisku czuwaka w kombinacji z dźwigniami sterowania konwencjonalnego. Umożliwia to wprowadzanie korekt pozycji ramienia żurawia lub omijanie przeszkód.

STEROWANIE OSPRZĘTEM DODATKOWYM

SMART CONTROL i FLY-Jib lub MFA-Jib (bocian hydrauliczny lub mechaniczny).

Jeżeli żuraw PALFINGER posiada Fly Jib to Smart Control wciąż pozwala sterować końcówką żurawia, podczas gdy Fly Jib może być sterowany tylko konwencjonalnie.

Widać to na ekranie konsoli sterowniczej gdzie sekcje żurawia  obsługiwane przez Smart Control oznaczone są kolorem białym a Fly Jib kolorem czarnym. Również ikona aktywnego Smart Control widoczna jest na końcu wysięgnika żurawia a nie Fly-Jiba. MFA Jib podobnie jak Fly-Jib musi być sterowany oddzielnie w sposób konwencjonalny.

SMART CONTROL UWZGLĘDNIA PRZEDŁUŻACZE MECHANICZNE

Smart Control obsługuje przedłużacze mechaniczne, jeżeli są wyciągnięte, i tym samym aktywne jest zabezpieczenie przed przeciążeniem MEXT. W takim przypadku Smart Control steruje końcówką przedłużacza mechanicznego w poziomie i w pionie.

Pozostałe urządzenia wyposażenia dodatkowego, w tym wciągarka linowa, kosz roboczy itd. sterowane są konwencjonalnie.

SMART CONTROL – TRZY TRYBY PRACY

Gdy system jest aktywny, operator może wybrać jeden z trzech wstępnie ustawionych trybów pracy w menu PALcom P7. Różnią się one preferowanymi położeniami ramion żurawia.

  1. STANDARD

W trybie standardowym ramię główne pozostaje pod preferowanym kątem 20, dopóki jest to możliwe. 
Przez ustawianie ramienia głównego, ramienia zginanego i sekcji wysuwnych następuje optymalizacja wysięgu i udźwigu.

2. WOLNA PRZESTRZEŃ

W trybie wolnej przestrzeni ramię zginane pozostaje pod preferowanym kątem 15⁰ do 20⁰ poniżej ramienia głównego.

Ten tryb jest szczególnie odpowiedni do manipulacji ładunkami wysokogabarytowymi, takimi jak kontenery.

3. WYSOKO PODNIESIONE RAMIĘ GŁÓWNE

Ramię główne pozostaje pod preferowanym kątem >60. Ten tryb jest szczególnie odpowiedni do prac wymagających wysokiego podniesienia ramienia głównego.

SMART CONTROL zmienia CIĘŻKĄ PRACĘ w INTELIGENTNĄ PRACĘ

LISTA DOSTĘPNYCH MODELI ŻURAWI PALFINGER (HDS PALFINGER) z funkcją SMART CONTROL

 Smart Control jest obecnie dostępny w modelach TEC 7 od 29 do 58 tm:

  • PALFINGER PK 29.502 TEC 7
  • PALFINGER PK 30.002 TEC 7
  • PALFINGER PK 36.502 TEC 7
  • PALFINGER PK 37.002 TEC 7
  • PALFINGER PK 48.002 TEC 7
  • PALFINGER PK 58.002 TEC 7

Więcej o żurawiach PALFINGER z serii TEC możesz się dowiedzieć z wpisów GRACO ŻURAWIE PALFINGER TEC oraz PODSTAWOWE FUNKCJE KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA ŻURAWI TEC5 I TEC7, można je znaleźć na stronie internetowej GRACO w zakładce AKTUALNOŚCI.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.